AKREDİTİF-STANDBY-GARANTİLER DÜNYASI


İçeriğe git

SORULAR/CEVAPLAR

1. Akreditif dışındaki herhangi bir taahhüt veya düzenleme UCP'ye tabi tutulabilir mi?
2. Bir akreditif UCP'ye nasıl tabi tutulur?
3. Standby'lar UCP'ye tabi tutulabilir mi?
4. Yurt içinde açılan akreditifler UCP'ye tabi tutulabilir mi?
5. UCP'nin bazı maddeleri uygulama dışı bırakılabilir mi?
6. İhbar bankasının sorumluluğu nedir?
7. Bir akreditifte birden fazla amir yer alabilir mi?
8. UCP'ye göre banka iş günü ne anlama gelir?
9. Bir akreditifte birden fazla lehtar olabilir mi?
10. Sadece "Uluslararası standart bankacılık uygulaması-ISBP " e dayanarak ibrazın reddedilmesi uygun mudur?
11. Dönülebilir herhangi bir düzenlemenin UCP 600'e tabi olması mümkün olabilir mi?
12. Amir bankanın akreditifteki rolü nedir?
13 UCP'ye göre iştira nasıl tanımlanmıştır?
14. Görevli bankanın amir bankadan onay almadan rezervli belgeleri satın alması iştira eylemini oluşturur mu?
15. Kısmi ibraz yapılabilir mi?
16. "First class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent", veya "local" gibi terimler ne anlama gelir?
17. Ödeme vadesini belirlerken "FROM" ve "AFTER" arasında fark nedir?
18. Akreditifte proforma fatura, sözleşme veya benzer belgelerin akreditifin ayrılmaz parçası (integral part of credit) olduğu yönündeki bir şart nasıl yorumlanmalıdır?
19. Akreditifte belge istememenin veya belgesiz şartları akreditife koymanın ne tür etkileri olabilir?
20. Serbest kullanımlı (freely available) bir akreditif hangi banka nezdinde kullanımdadır?
21. Akreditif vadesinden sonra yapılan bir ibraz için inceleme yapılması ve ret bildirisi gönderilmesi gerekir mi?
22. Serbest kullanımlı (freely available) bir akreditifte ibraz yeri neresidir?
23. Bir akreditifin değiştirilmesi veya iptali için hangi tarafların onayı gerekir?
24. URR kapsamında rambursman talebi ne zaman gönderilmelidir?
25. Akreditifte "in duplicate", in two folds" veya "in two copies" şeklinde belirtilen belgeler nasıl ibraz edilmelidir?
26. Çok şekilli taşımayı ifade eden doğru isim hangisidir?
27. Çok şekilli taşıma belgelerinde charter party'e ait kayıt veya belirtiler olabilir mi?
28. Konşimento üzerinde geminin ismi ile ilgili olarak "intended" veya benzer nitelikte bir kayıt varsa sadece ayrı bir yükleme kaydı yeterli midir?
29. Kuvertür notları/mektupları (cover notes) sigorta belgesi olarak kabul edilir mi?
30. UCP'de tanımlanan toleranslar nelerdir?
31. Devir bankası nedir?
32. Devir bankasının (Transfer bankası) devir yapma mecburiyeti var mıdır?
33. Bir akreditif birden fazla lehtara devredilebilir mi?


Kaynak: "AKREDİTİF, RİSKLER VE UCP, TÜM SORULAR VE CEVAPLAR" Kitabı
1500 Soru ve Cevap, Türkmen Kitabevi, Yazar:Abdurrahman Özalp

Ana Sayfa | HAKKIMIZDA | MESAJ GÖNDER | HABERLER | DUYURULAR | EĞİTİMLER | İLETİŞİM | BPO | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön